Søk støtte gjennom Enovatilskuddet

Gjennom Enovatilskuddet kan du få støtte for å investere i energismarte løsninger i boligen din.

Det betyr at hvis du gjennomfører noen av de tiltakene som inngår i ordningen, samt sender inn kvitteringen, får du tilbake en del av utgiftene. 

Disse programmene kan du blant annet søke tilskudd til:

Luft-vann varmepumpe

Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

Klikk her for å lese mer 

Væske-vann varmepumpe

Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 20.000 og 30.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

Klikk her for å lese mer

Fjerning av oljekjel og tank

Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske/vann- eller luft/vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank

Klikk her for å lese mer