IVT Nordic Inverter THR-N

Denne varmepumpen er spesielt utviklet for å varme opp større hus. Både inne- og utedelen er kraftigere enn våre andre luft/luft modeller for å produsere mer varme og spre den over større flater. IVT Nordic Inverter 12 THR-N er så effektiv at den er merket med høyeste energiklasse, A+++.

Dette er vår kraftigste luft/luft-varmepumpe spesielt utviklet  for å varme større eller eldre hus og fritidshus med høyere  varmebehov. Takket være innedelens unike utforming blir  luftspredningen meget stille og når ekstra langt, noe som gir  en jevn varme i hele huset året rundt. Inverterteknikken i IVT  Nordic Inverter 12 THR-N innebærer at effekten hele tiden til- passer seg etter husets varmebehov. Kontinuerlig drift uten  start og stopp gir optimal besparelse, lavt lydnivå og lang  levetid. Varmepumpen er så effektiv at den oppnår høyeste  energiklasse A+++. 

De som varmer opp huset med elektrisitet kan i de fleste  tilfeller halvere oppvarmingskostnadene gjennom å  installere en IVT Nordic Inverter 12 THR-N. Dessuten er den  utformet med høyeffektiv bunnpannevarmer ”Hot Pipe” for  sikker drenering, til forskjell fra andre fabrikater som bruker  elektrisk varmekabel.

Plasmacluster ioniseringsteknikk er en unik luftrensings- metode som arbeider aktivt for å uskadeliggjøre luftbårne  bakterier, virus, mugg samt allergener. Teknikken er til og  med effektiv mot tobakksrøyk. 

I fritidshus er det viktig at kulden holdes ute for å unngå  problem med fukt og mugg. Derfor finnes det en funksjon for  vedlikeholdsvarme. På sommeren når det blir for varmt inne,  kan varmepumpen gi deg behagelig komfortkjøling. 

Vedlikehold

For å redusere risikoen for driftsstopp bør det utføres en  service på varmepumpen hvert annet år. Regelmessig service  gjør også at varmekostnadene reduseres og risikoen for  driftsstopp reduseres.

Teknisk fakta IVT Nordic Inverter THR-N
Modell 12 THR-N
ERP
Energiklasse (Varmedrift) A+++
Tilført varmeeffekt min/maks 0,8-8,5 kW
SCOP 1) 5,2
Kompressortype Turtallsstyrt høyeffektiv
Vifter Turtallsstyrt lavenergi
Lydeffekt innedel 59 dB(A)
Lydeffekt utedel 59 dB(A)
Lydtrykk innedel Silent / Low / High 26/33/46 dB(A)
Lydtrykk utedel 47 dB(A)
Mål innedel (bredde×dybde×høyde) 798x295x325 mm
Mål utedel (bredde×dybde×høyde) 800x300x630 mm
Vekt innedel / utedel (uten emballasje) 15 / 37 kg
Klargjort for app-styring via Wifi (Android + iOS) Ja (tilbehør)
Vedlikeholdsfunksjon 10 °C Ja
NRF nr. 8420272

Effektopplysningene gjelder ved utelufttemperatur 7 °C tørt og 6 °C vått samt 20 °C tørr innetemperatur.
1) Middelklima.


<