IVT Air Split

IVT Air Split er en allsidig varmepumpe som fungerer utmerket i både nye hus og ved modernisering av eksisterende hus. Utedelen kan kobles sammen med ulike innedeler og det gir mange bruksmuligheter.

 

 IVT Air Split er en utmerket varmepumpe for de aller fleste hus med vannbåren varme via radiator, viftekonvektor eller gulvvarme. Den er liten, rimelig og effektiv. Den kan kobles sammen med allerede eksisterende ved-, pellets- eller olje kjel og deretter er det varmepumpen som automatisk styrer samkjøringen for beste driftsøkonomi. Kompressoren er turtallsstyrt, noe som betyr at den hele tiden automatisk tilpasser ytelsen. Det innebærer at varmepumpen aldri produserer mer varme enn det trengs og at man sparer mer hver måned. Tilpassing gjøres individuelt for varmtvannsdrift og varmedrift, noe som betyr større reduksjon av driftsenergi til varmepumpen, redusert slitasje og fremfor alt en forbedring i årsvarmefaktoren med opp til 10 %. IVT Air Split er testet til en SCOP-verdi på 3,75, som er din sikkerhet for en effektiv varmepumpe.

 Til alle behov

Varmepumpen er kompakt, både inne- og utedelen tar liten plass og kan enkelt plasseres i de fleste innendørs- og utendørsmiljøer. Det bidrar til at man ikke kommer til å merke så mye til en IVT Air Split – bortsett fra når man betaler regningene for oppvarming. Med innedelen AirModule får man en komplett luft/vannløsning inkl. tappevannsoppvarming. Via innedelen AirBox er det mulig å koble varmepumpen sammen med et allerede eksisterende varmeanlegg, om det måtte være ved-, pellets-, olje- eller elkjel. Varmepumpen er reversibel, slik at det finnes mulighet for kjøledrift via viftekonvektor på sommeren.

Vedlikehold

For å redusere risikoen for driftsstopp bør det utføres en service på varmepumpen etter hvert annet år. Regelmessig service gjør også at varmekostnadene reduseres.

 

Tekniske data IVT Air Split
Modell ODU Split 4 ODU Split 8 ODU Split 11s ODU Split 15s ODU Split 11t ODU Split 15t
Energiklasse produkt 1)
Avgitt varmeeffekt (7/35) 2) 8,6 10,2 kW 15,0 kW 17,4 kW 15,0 kW 17,4 kW
Maks turtemperatur varmtvann 55 °C
Kompressortype Turtallsstyrt høyeffektiv
Viftetype Turtallsstyrt lavenergi
Lydeffekt nominell -A7/W55 3) 65 dB(A) 68 dB(A)
Lydtrykk på 1m avstand 52 dB(A) 55 dB(A)
Mål (bredde x høyde x dybde) 950 x 834 x 330 mm 950 x 1380 x 330 mm
Vekt (uten emballasje) 60 kg 94 kg
NRF nr. 8420085 8420259 8420276 8420278 8420261 8420262

1) Gjennomsnitt kaldt klima/lav temp

2) Ihht. EN 14511 maks

3) Ihht. EN 12102

Smart styresystem

Styresystemet Rego 2000® gjør at man ikke trenger å bry seg om varmepumpens innstillinger mer enn man selv ønsker. Det intelligente styresystemet tilpasser driften helt på egen hånd ut i fra husets varmebehov. Ønsker man egne justeringer er det enkel tilgang til alle innstillinger. Tilbehøret IVT Anywhere gjør det mulig å overvåke og styre varmepumpen direkte fra en smarttelefon. Varmepumpen kan til og med samkjøres med solfangere.

IVT AirModule/IVT AirBox

AirModule er en smidig og fin løsning med det meste: bereder, sirkulasjonspumper og elektrisk tilskudd. AirBox tilbyr i stedet mer fleksibilitet sammen med tilbehør for den som vil samkjøre med andre varmekilder, har stort varmtvannsbehov eller lav takhøyde.

 

Tekniske data IVT AirModule Split
Modell S E9 2-6 1) S E9 8-15 1) S E15 8-15
Energiklasse produkt
Varmtvannskapasitet 2) 280 l v/40 oC
Beredere Rustfri
Elektrisk tilkobling v/ 400 V, 3N~ 16 A 16 A 25 A
Elektrisk tilkobling v/ 230 V, 3N~ 25 25 -
Sikringsstørrelse v/ 230 V, 1N~ 50 50 -
Effektsteg elpatron 2)   2/4/6/9 3/6/9/12/15
Mål (bredde×dybde×høyde) 600×660×1800 mm
Vekt (uten emballasje) 140 kg 125 kg 142 kg
NRF nr 8420086 8420275 8420268

1) Finns også for sol- og vedløsninger.

2) 40 °C bruksvarmt vann ved 12l/min

Teknisk fakta IVT AirBox Split
Modell BS 2-6
shuntettilsk
BS 8-15
shuntettilsk
ES E9
2-6
ES E9
8-15
El.tilkobl. v/ 400 V, 3N~ 10 10 16 16
El.tilkobl v/ 230 V, 3N~ 10 10 25 25
El.tilkobl v/ 230 V, 1N~ - - 50 50
Effektsteg elpatron - - 2/4/6/9
Mål (bredde×dybde×høyde) 485×398×700 mm
Vekt (uten emballasje) 36 kg 39 kg 39 kg 40 kg
NRF nr 8420083 8420266 8420084 8420267