Væske/vann varmepumper

Varmen du får fra væske-vann varmepumper deles ofte inn i følgende kategorier:

Jordvarmepumper
Din nye varme kan hentes fra ulike naturlige varmekilder. Solvarmen i bakken ved huset ditt kan utnyttes på ulike måter. Felles for de ulike prinsippene er at den lagrede solvarmen i bakken varmer en sirkulerende giftfri væske. Ved komprimering i varmepumpen økes temperaturen, og du får både varme og varmtvann i huset. Jordvarmepumper henter varmen fra enten fjellgrunn, jord, vann eller grunnvann.

 

Fjellvarme
Hvis det er fjell på egnet dybde (0-20 m), anbefaler vi fjellvarme. Varmen hentes inn fra en energibrønn i fjellet. Fjellvarme gir minimal påvirkning på tomten, og boringen tar som regel kun en dags tid.

 

 

 

 

Jordvarme med kompaktkollektor
IVTs unike kompaktkollektor gir maksimal effekt fra minimal flate. den passer best når tomten er liten og i kombinasjon med en avtrekkspumpe, da varmen fra avtrekksluften lader kollektoren med varme når den ikke trengs i huset.

Overflatejordvarme
Overflatejordvarme er en effektiv løsning der tomten er litt større, slik at det er plass til sløyfene. Slangen graves ned på cirka en meters dybde.
Normalt trengs det en tomt på 250 – 400 kvadratmeter til slangen. IVT overflatejordvarme finnes hos titusen fornøyde villaeiere i hele Sverige. Dyktige gravere og installatører sørger for at inngrepene i tomten blir minimale. Overflatejordvarme påvirker ikke vegetasjonen.

Vannvarme
Er det en innsjø eller et større vassdrag i nærheten, er sjøvarme et godt alternativ. Slangen forankres på bunnen og du får varme selv på kalde vinterdager.
Det eneste inngrepet som må gjøres på tomten din er gravingen fra vannet til huset.

Grunnvannvarme
Har du en boret brønn med god tilførsel av grunnvann, kan den også bli din nye varmekilde. En pumpe pumper vann til varmeveksleren, som produserer radiatorvarme og varmtvann.

Du kan også velge å bore en helt ny brønn til grunnvannvarme. Foruten trygg varme til svært lav driftskostnad har du også muligheten til å få vann til plenen og redusere vannforbruket ditt. Inngrepene i hagen din blir små.

Last ned brosjyre her