IVT Geo

IVT Geo er den seneste generasjonen varmepumper, for næringsbygg og større bygninger, med ett av markedets mest fleksible systemløsninger. Den unike konstruksjonen maksimerer besparingen og bygger like mye på ny teknikk som våre erfaringer.

 

En stor nyhet som også finnes i "small"

IVT Geo er en helt ny varmepumpe med banebrytende teknikk som minsker dine varmekostnader. Men den viktigste grunnen til å velge den er faktisk størrelsen. IVT Geo vil produseres i åtte forskjellige effektstørrelser, fire med stående chassi og fire med liggende. Det gjør det mulig å sette sammen et system som passer nøyaktig til hvert prosjekt. Opp til 5 moduler kan parallell kobles hvorav to og to kan stables opp på hverandre. Dette i tillegg til fleksible tilkoblingsmuligheter fra flere sider og kompakte mål, gjør installasjonen enklere og reduserer installasjonskostnadene.

For å gi varme og varmtvann til lavest mulige kostnad har vi utelukkende brukt de seneste komponentene for å lage en varmepumpe med bedre ytelse enn noe annet som finnes på markedet. Vår høye ambisjonsnivå har blandt annet resultert i markedets mest avanserte kjølekrets, tandemkompressorer og nyutviklede varmevekslere. Dessuten er IVT Geo den første varmepumpen med insprøytningsteknikk og kjølekretsen styres av en ny, egenutviklet, programvare (RMC=Refrigerant Management Control) for optimal driftsøkonomi.

Også varmtvannsproduksjonen er den beste i kategorien. Samtlige modeller gir en framledningstemperatur på 68 grader uansett effektuttak – i prinsipp er det ikke behov for tilskuddsvarme. Sammenlagt er IVT Geo den mest effektive kommersielle varmepumpen noensinne, takket være høye COP- og SCOP-verdier uavhengig av effektuttak.

 

Tekniske fakta IVT Geo
Modell G222 G228 G238 G248
Driftsdata B0/W35
Energiklasse produkt
Energiklasse system, høytemperatur A+++
Varmeeffekt 1) 14511 trinn 2 23 kW 29 kW 39 kW 47 kW
Tilført effekt1)14511 trinn 2 5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW 10,9 kW
COP ved 2) trinn 1 4,91 4,95 4,78 4,72
COP ved 1) trinn 2 4,57 4,59 4,50 4,36
SCOP, gulvvarme kaldt klima 5) 5,62 5,61 5,48 5,27
Driftsdata B0/W55        
Varmeeffekt1) 14511 trinn 2 23 kW 29 kW 39 kW 48 kW
Tilført effekt1) 14511 trinn 2 7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW 15,4 kW
COP ved trinn 21) 3,01 3,05 3,08 3,10
SCOP, radiator kaldt klima 5) 4,42 4,45 4,49 4,41
Kuldebærer/kjølekrets        
Kompressortype/antall kompressorer/kjølekretser Scroll / 2 / 1
Driftstemperatur brinekrets min/maks -5 / 30 oC
Kuldebærer makstrykk brinekrets     6 bar  
Internt trykkfall kuldebærere (Etanol 25 % vekt-%) - - - -
Tilgjengelig eksternt trykkfall 79 kPa 72 kPa 80 kPa 91 kPa
Kuledmedium (R410A) 4,5 kg 5,0 kg 6,8 kg 7,5 kg
CO 2 ekvivalenter (GWP) 9,4 tonn 10,4 tonn 14,2 tonn 15,7 tonn
Tilkobling DN 40 DN40(inn)
DN50 (ut)
DN 50 DN50
Varmesystem        
Maks turtemperatur/returtemperatur   68 °C 3) / 60 °C  
Nom. vannmengde varmebærer (delta 8 °C) 0,7 l/s 0,8 l/s 1,1 l/s 1,4 l/s
Min. vannmengde varmebærer (delta 10 °C) 0,5 l/s 0,7 l/s 0,9 l/s 1,1 l/s
Arbeidstrykk varmesystem min/maks 0,5 / 6 bar
Tilgj. eksternt trykkfall til akk.tank ved maks volumstrøm 43 kPa 17 kPa 38 kPa 29 kPa
Internt trykkfall varmebærer - - - -
Vekselventil for varmtvann Inngår Inngår - -
Tilkobling DN40
Elektriske data
Elektrisk tilkobling     400 V  
Elpatron integrert (15 kW) Ja Ja Nei Nei
Integrerte sirkulasjonspumper Ja Ja Ja Ja
Sikringsstørrelse uten/med elpatron 25/50 A 25/50 A 40 A 50 A
Startstrøm uten/med mykstart 4) 43/22 A 54/30 A 78/39 A 100/48 A
Maks driftstrøm ekskl. sirk.pumper (B12/W68) - - - -
Maks driftstrøm inkl. sirk.pumper (B12/W68) 20 A 26 A 36 A 43 A
Maks driftstrøm inkl. sirk.pumper og elpatron (B12/W68) 42 A 47 A - -
Styresentral Rego 5200
Kommunikasjon Modbus / Backnet IP
Annet
Stablingsbar Nei
Mål (breddexdybdexhøyde) 700 x 750 x 1620 mm
Vekt 350 kg 360 kg 370 kg 380 kg
Lydeffekt 6) 51-55 dB (A)7)
Kaskadekobling Opptil 5 stk
Rørtilkobling kulde-/varmebærere topp
NRF-nr. 8419981 8419982 8419983 8419984

1) Fullast. Ihht. EN 14511 og EN 14825

2) Dellast. Ihht. EN 14825

3) Ved -5 °C kuldebærer inn

4) Ihht. EN 61000-3-11

5) Ihht EN 14825

6) Lydeffekten er den akustiske energien som varmepumpen avgir og påvirkes ikke av omgivelsen. Lydtrykksnivået påvirkes derimot av omgivelsen og er ca 11 dB(A) lavere målt ved 1 m avstand i fritt felt

Tekniske fakta IVT Geo
Modell G254 G264 G272 G280
Driftsdata B0/W35        
Energiklasse system, høytemperatur
Varmeeffekt 1) 14511 trinn 2 55 kW 64 kW 73 kW 79 kW
Tilført effekt 1) 14511 trinn 2 12,2 kW 14,5 kW 16,6 kW 18,3 kW
COP ved 2) trinn 1 4,82 4,77 4,70 4,72
COP ved 1) trinn 2 4,53 4,42 4,39 4,30
SCOP, gulvvarme kaldt klima 5) 5,54 5,39 5,33 5,30
Driftsdata B0/W55        
Varmeeffekt1) 14511 trinn 2 57 kW 64 kW 74 kW 81 kW
Tilført effekt1) 14511 trinn 2 18,3 kW 21,6 kW 24,7 kW 26,7 kW
COP ved trinn 2 1) 3,12 2,96 2,99 3,04
SCOP, radiator kaldt klima 5) 4,44 4,34 4,36 4,33
Kuldebærer/kjølekrets
Kompressortype/antall kompressorer/kjølekretser Scroll / 2 / 1
Driftstemperatur brinekrets min/maks -5 / 30 oC
Kuldebærer makstrykk brinekrets 6 bar
Internt trykkfall kuldebærere (Etanol 25 vekt-%) 19 kPa 24 kPa 18 kPa 21 kPa
Tilgjengelig eksternt trykkfall ingen innebygd sirkulasjonspumpe
Kuledmedium (R410A) 9,5 kg 9,3 kg 10, 6 kg 10,8 kg
CO 2 ekvivalenter (GWP) 19,8 tonn 19, 4 tonn 22, 1 tonn 22,6 tonn
Tilkobling Vitaulic 76,1 mm
Varmesystem
Maks turtemperatur/returtemperatur 68 °C 3) / 60 °C
Nom. vannmengde varmebærer (delta 8 °C) 1,6 l/s 1,9 l/s 2,2 l/s 2,4 l/s
Min. vannmengde varmebærer (delta 10 °C) 1,3 l/s 1,5 l/s 1,8 l/s 1,9 l/s
Arbeidstrykk varmesystem min/maks 0,5 / 6 bar
Tilgj. eksternt trykkfall til akk.tank ved maks volumstrøm ingen innebygd sirkulasjonspumpe
Internt trykkfall varmebærer 13 kPa 14 kPa 16 kPa 15 kPa
Vekselventil for varmtvann ingen
Tilkobling Vitaulic 76,1 mm
Elektriske data        
Elektrisk tilkobling 400 V, 3N~ 50 Hz
Elpatron integrert (15 kW) Nei
Integrerte sirkulasjonspumper Nei (tilbehør)
Sikringsstørrelse 50 A 63 A 80 A 80 A
Startstrøm uten/med mykstart 4) 98/40 A 105/47 A 141/64 A 135/61 A
Maks driftstrøm ekskl. sirk.pumper (B12/W68) 45 A 55 A 69 A 72 A
Maks driftstrøm inkl. sirk.pumper (B12/W68) ingen innebygd sirkulasjonspumpe
Maks driftstrøm inkl. sirk.pumper og elpatron (B12/W68) ingen innebygd elpatron
Styresentral Rego 5200
Kommunikasjon   Modbus / Backnet IP  
Annet        
Stablingsbar 2 stk
Mål (bredde x dybde x høyde) 1450 x 750 x 1000 mm
Vekt 460 kg 470 kg 480 kg 490 kg
Lydeffekt 6) 57 - 63 dB (A)7)
Kaskadekobling opptil 5 stk
Rørtilkobling kulde-/varmebærere side / bak / topp
NRF-nr. 8419985 8419986 8419987 8419988

1) Fullast. Ihht. EN 14511 og EN 14825

2) Dellast. Ihht. EN 14825

3) Ved -5 °C kuldebærer inn

4) Ihht. EN 61000-3-11

5) Ihht EN 14825

6) Lydeffekten er den akustiske energien som varmepumpen avgir og påvirkes ikke av omgivelsen. Lydtrykksnivået påvirkes derimot av omgivelsen og er ca 11 dB(A) lavere målt ved 1 m avstand i fritt felt.