Teknikken bak varmen

1. Varmen fra berggrunnen (jorda, sjøbunnen, grunnvannet) overføres til væsken som kollektorslangen er fylt med. Varmen transporteres derigjennom opp til varmepumpen.

 

2. Inne i varmepumpen møter varmen et iskaldt Kjølemedie. Dette kjølemediet endres da fra flytende form til damp.

 

3. Det fordampede kjølemediet ledes inn i kompressoren, som hever trykket. Dette gjør at temperaturen stiger raskt til ca. 100 °C.

 

4. Den varme gassen ledes inn i kondensoren og varmen overføres derifra til husets vannbårne varmesystem.

 

5. Behagelig, miljøvennlig varme spres til husets radiatorer og/eller gulvvarme.