Jordvarme

For å installere jordvarme behøver man ikke å bore. Istedet graver man ned slanger på omtrent 1 meters dybde. Det kreves en relativt stor tomt, ca 250-400m2, for å få tilstrekkelig med overskuddsvarme fra jorden. Overflatejordvarme påvirker ikke vegetasjonen.