Sjøvarme

Om du bor i nærheten av en innsjø eller et større vassdrag kan sjøvarme være noe for deg. Teknikken minner om den samme som bergvarme, men istedet for å bore et dypt hull, legger man rør ned på sjøbunnen.

For på samme måte som solenergi lagres i berg og jord, lagres den også på sjøbunnen.

Det eneste inngrepet som må gjøres på tomten din er gravingen fra vannet til huset.